Rätt instrument för en bättre arbetsmiljö

Det är dags att hörsamma stora problem i tandvårdens arbetsmiljö. Ta del av studier som visar på att hörselskador är ett stort problem orsakat av tandvårdsinstrument, och om KaVos instrument som fått högsta betyg i en obereonde jämförelse.

Varannan person inom tandvården är i riskzonen för att få hörselskador.

3 olika studier – samma problem

KaVo har tagit del av 3 olika studier som undersökt hur det står till med öronhälsan på klinikerna. Samtliga studier pekar på en och samma sak. Det finns en kraftig överrepresentation bland tandvårdspersonal som har problem med hörseln.

Bland annat uppger en tredjedel att de fått besvär med sin hörsel och 42% har fått tinnitus. En annan studie visar att 54% av de som jobbat i en bullrig miljö i minst 10 år har fått bullerskador. Detta kan jämföras med rikssnittet på endast 15%.

Vill du ta del av hela underlaget? Läs debattartikel om hörselskador inom tandvården.

KaVo har samtalat med Terese Kullberg som är Audionom i region Halland. I sitt yrke har hon träffat en del tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som fått problem med hörseln från sitt yrke. Terese berättar om själva problematiken kring hörselskador och vilka lösningar det finns för att stävja problemen.

Hög ljudvolym är skadligt

I vår omgivning, på kontoret, hemma i köket eller ute i skogen förekommer det olika typer av ljud. Ljud är egentligen inte så farligt rent generellt. Men när ljudet blir för starkt, när ljudvolymen blir för hög, det är då det blir skadligt. Utsättningstiden, alltså hur länge du exponeras för ljudet spelar också roll. Det behöver dock inte alltid vara en lång utsättningstid för att du ska få problem med din hörsel. Därför ska du ha stor respekt för den ljudvolym du utsetts för.

Har du som arbetsgivare koll på Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring bullernivåer?

KaVo fick högsta betyg i både ergonomi och kvalitet i en oberoende jämförelse av tandvårdsinstrument gjord av region Jönköping för Folktandvården, i samband med upphandling.

Ta del av hela instrument-jämförelsen gjord av Region Jönköping