Med rätt balans i instrumenten minskar risken för yrkesskador.

Vibrationer från arbetsutrustning är ett arbetsmiljöproblem och tandläkare är en av de yrkesgrupper som utsätts dagligen för hand- och armvibrationer. Det som orsakar merparten av dessa vibrationer är bland annat roterande instrument eftersom dessa är verktyg som används under en stor del av arbetsdagen. Myndigheter i Skandinavien rekommenderar en maximal vibrationsbelastning på 2.5 m/s² under 8 timmar. KaVos instrument har i en oberoende jämförelse fått högsta betyg just när det kommer till vibrationer. I samma undersökning framkom det även att våra instrument ger ifrån sig lägst ljud, vilket också är positivt ur ergonomisynvinkel, då hörselnedsättning är något som också drabbar tandläkare i större utsträckning än andra yrkesgrupper. Läs mer om studierna kring ergonomi på arbetsplatsen, arbetsmiljöverkets föreskrifter samt om varför våra instrument fick högst betyg.

Hörselnedsättning, muskuloskeletal smärta och nervskador i händer och fingrar är några av de åkommor som tandläkare är särskilt utsatta för.

Arbetsmiljöverket* nämner tandläkare som en av de särskilt utsatta yrkesgrupperna för hand- och armvibrationer.

Yrkesgrupper som utsätts för starka handvibrationer kan få en rad olika komplikationer. Man kan bland annat så kan man drabbas av kärlskada, även kallat för vita fingrar eller Raynaudfenomen.

Man kan få nervskador med smärta, domningar och/eller nedsatt känsel som följd. Muskel och skelettskador kan ge markant nedsatt muskelstyrning och orsaka värk.

Studier pekar på tandläkare som särskilt utsatt yrkesgrupp för irreversibla skador på grund av vibrationer.

I en studie** publicerad under 2021 uppgav hela 83% av de tillfrågade tandläkarna arbetsrelaterad muskuloskeletal smärta i de övre kroppsregionerna. En stark bidragande faktor till detta tros vara exponering för vibrerande handhållna verktyg som orsakar så kallat hand-arm vibrationssyndrom och som i sin tur orsakar de vaskulära och neuromuskulära symtomen. Skadorna uppträder ofta i form av bleka (vita) och kalla fingrar ofta i kombination med nedsatt känsel. Detta kallas även för sekundär Raynauds sjukdom. Det har även rapporterats om ytterligare möjliga samband mellan vita fingrar och hörselnedsättning, vilket är särskilt intressant för just tandläkare som är en överrepresenterad yrkesgrupp att drabbas i studier om både hörselnedsättning och vibrationsskador.

Varannan tandvårdspersonal är i riskzonen för att få hörselskador

 

Det finns även ett stort problem med överrepresentation av hörselskador i tandvårdsyrket. Den slutsatsen drar KaVo Dental Nordic AB efter att ha tagit del av flera studier som visar att många inom tandvården har drabbats av hörselskador såsom nedsatt hörsel och tinnitus. Bland annat har över 50% av de som jobbat i ett bullrigt yrke i minst 10 år fått problem med hörseln. Detta innebär att varannan tandvårdspersonal är i riskzonen för att få hörselskador. Det är en kraftig överrepresentation då statistik från HRF (Hörselskadades riksförbund) visar att rikssnittet ligger på 15%.

Som arbetsgivare är du skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring bullernivåer.

 

På en tandvårdsklinik är ofta högljudda tandvårdsinstrument anledningen till hörselproblemen. Dessa ger ifrån sig ljud på skadliga nivåer. Därför har KaVo tagit fram tandvårdsinstrument som ger ifrån sig ljud motsvarande normal samtalston. Vilket är långt under arbetsmiljöverkets gränsvärden. Detta innebär bättre ergonomi och miljö på arbetsplatsen. KaVos tandvårdsinstrument har utnämnts till testvinnare inom ergonomi och kvalitet i en nyligen oberoende jämförelse gjord av Region Jönköping för Folktandvården.

Du kan läsa mer om vår utrustning HÄR


Har du som arbetsgivare koll på Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring vibrationer och ljud?

Vad är balansering av instrument?

Balans handlar om att komponenterna i instrumentet är optimerade för att fungera i symbios tillsammans, till exempel kugghjul och kullager. Annars fungerar inte instrumentet som det ska. Precis som många andra maskiner som används för precisionsarbete börjar de vibrera, låta högt och går sönder utan balansering.

KaVo har väldigt hög nivå på kontrollen av balansering i fabriken där varje enskilt instrument kontrolleras manuellt innan de levereras till kunder.

Vår noggranna balansering gör inte bara våra instrument högkvalitativa verktyg för patienten utan även för dig som yrkesutövare då det reducerar skadligt höga ljud och skadliga vibrationer.

Dessa höga ljud och vibrationer kan på sikt leda till irreversibla skador på hörsel, händer och fingrar. Att välja våra instrument är inte bara en fröjd för dina patienter utan även för dig och din personal.

Läs mer om vårt gedigna arbete med balansering och våra noggranna kontroller i en intervju med vår tekniska chef Roland Becker.

I en oberoende jämförelse utförd av Rise på uppdrag av Region Jönköping fick våra instrument det högsta betyget. Där fastslås att både vibrationsnivån och varvtalet är lägre på turbinen från KaVo än hos våra konkurrenter.


Behöver du personlig rådgivning kring våra produkter?

Kontakta en av våra produktspecialister.

Boka demo: