Det rette instrument til et bedre arbejdsmiljø.

Det er på tide at anerkende de store problemer i arbejdsmiljøet på tandklinikker. Læs om undersøgelser, der viser, at høreskader er et stort problem forårsaget af tandlægeinstrumenter, og om KaVos instrumenter, der fik den højeste bedømmelse i en uafhængig sammenligning.

Hver anden person i tandplejen er i risiko for høretab.

3 forskellige undersøgelser – samme problem

KaVo har deltaget i 3 forskellige undersøgelser, der har undersøgt øresundheden på klinikkerne. Alle undersøgelser peger på det samme. Der er en stærk overrepræsentation blandt tandlæger, der har høreproblemer.

For eksempel rapporterer en tredjedel om høreproblemer, og 42 % har udviklet tinnitus. En anden undersøgelse viser, at 54 % af dem, der har arbejdet i et støjende miljø i mindst 10 år, har fået støjskader.

Vil du læse hele rapporten? Læs debatindlægget om høreskader i tandplejen.

KaVo har talt med Terese Kullberg, som er audiolog i Region Halland i Sverige. I sit arbejde har hun mødt en række tandlæger og tandplejere, som har oplevet høreproblemer som følge af deres arbejde. Terese fortæller om problemet med høretab og de løsninger, der findes til at bekæmpe det.

Høj lydstyrke er skadeligt.

I vores miljø, på kontoret, hjemme i køkkenet eller i skoven, er der forskellige typer af lyde. Lyde er generelt ikke særlig farlige. Men når lydstyrken bliver for høj, så er det, at den bliver skadelig. Eksponeringstiden, dvs. hvor længe man udsættes for lyden, spiller også en rolle. Det behøver dog ikke altid at være en lang eksponeringstid, for at du får problemer med hørelsen. Derfor bør du have stor respekt for den lydstyrke, du har været udsat for.

Er du som arbejdsgiver opmærksom på Arbejdstilsynets regler om støjniveauer?

KaVo fik den højeste bedømmelse inden for både ergonomi og kvalitet i en uafhængig sammenligning af tandlægeinstrumenter foretaget af Region Jönköping i Sverige for Folktandvården i forbindelse med et offentligt indkøb.